Usługi
Usługi

Brodent

najwyższej jakości zdjęcia
w najniższej cenie na rynku!

Dzięki szczególnym i unikalnym możliwościom łączenia dwóch nowoczesnych technologii badań RTG: pantomografii i cefalometrii System Kodak 9000 jest doskonałym i kompletnym narzędziem do diagnostyki zewnątrzustnej.
W trosce o jak najlepszą interpretację zdjęć, badania wykonane aparatem Kodak 9300 C Selekt wydajemy w teczce zawierającej wydrukowaną laserowo kliszę, płytę CD oraz wydruk na papierze kredowym.
Zdjęcia punktowe zębów wykonujemy w formie cyfrowej i wydajemy na płycie CD lub klasycznie na kliszy rtg.

Świadczone usługi
Tomografia komputerowa CB-CT 3D

obrazuje badany obszar twarzoczaszki w trójwymiarze i umożliwia jego prześledzenie w trzech płaszczyznach (osiowej, strzałkowej i czołowej). Pozwala również na wykonanie rekonstrukcji przestrzennych 3D.

Pantomogram cyfrowy

to rodzaj zdjęcia przedstawiającego ogólny stan zębów oraz struktur je otaczających takich jak kości szczęk i żuchwy, zatoki szczękowe, stawy skroniowo-żuchwowy. Służy ocenie wad rozwojowych, nowotworów i urazów.

Pantomogram cyfrowy dziecięcy

posiada wszystkie zalety zdjęcia pantomograficznego przy istotnie mniejszej dawce promieniowania bezpiecznej dla młodego pacjenta.

Rtg cefalometryczne

służą dokładnej diagnostyce wad ortodontycznych i planowaniu właściwego leczenia. Zdjęcie to uwidacznia zarówno struktury kostne jak i tkanki miękkie pacjenta.

Rtg punktowe zębów

pomagają ocenić stan tkanek twardych zębów, zmian okołowierzchołkowych. Są bardzo przydatne podczas leczenia kanałowego, gdyż umożliwiają dokładną ocenę długości i kształtu kanałów korzeniowych.

Rtg skrzydłowo zgryzowe

pozwalają właściwie ocenić obecność ubytków próchnicowych na powierzchniach stycznych kilku sąsiadujących ze sobą zębów.

Rtg stawów skroniowo-żuchwowych

w zwarciu i rozwarciu służy diagnozowaniu wad w zakresie stawów i pomaga zaplanować właściwe leczenie.

Zdjęcia zgryzowe

podniebienia i dna jamy ustnej wykonuje się celem ustalenia dokładnej lokalizacji zatrzymanych zębów czy złogów w przewodzie wyprowadzającym ślinianki podżuchwowej.

Informacja dla gabinetów: w przypadku braku skierowań do naszej pracowni bardzo prosimy o kontakt telefoniczny lub emailowy – zostaną one Państwu niezwłocznie dostarczone. W pilnych przypadkach istnieje możliwość wydruku skierowania z pliku pdf.

Chcesz wiedzieć więcej?

UWAGA!!

W dniach 31 maj (piątek) oraz 1 czerwiec (sobota)  pracownia BRODENT nieczynna.

Za utrudniania przepraszamy.